FAQ

Voeg je header hier toe

Mentale en fysieke weerbaarheid en gezondheid

Iedere boa/handhaver en hulpverlener (in mijn team) herkent deze uitdagingen.
Hoe kunnen we onze medewerkers tools meegeven om hiermee verantwoord om te gaan?  Vitamasters’ overtuigde mij met hun unieke methodiek. Ze bieden op maat gemaakt.

Vakmanschap

Na jaren bij de Nationale politie ben ik nu trots onderdeel van het Vitamasters team. Samen met onze specialisten pakken we uitdagingen aan bij handhavings- en BOA-teams. Onze methodische aanpak focust op bewustwording en praktijkgerichte toepassing van kennis en vaardigheden. Hierdoor dragen handhavers en

Teamontwikkeling

Het is echt geweldig om te zien hoe mijn team dynamiek heeft verbeterd en het verzuim is verminderd sinds we zijn gaan samenwerken met Vitamasters. Ik weet dat ons team eerder worstelde met het opvangen van verzuim en het managen van onstabiele teamdynamiek. Dit had zowel op individueel niveau als op te